• Anonyme

    khiSsoos Mssàté o ràp hta howa tssatà m3ak :D t'es là (l) frero :)

  • Anonyme

    L'ooF , KhisSooSS <3'
    KhisSoos J'aime ton new Tràck [Sàrbi Zàrbi..] Niveau Tàlé3 Bn Continuàtion pr l'après :)